Xabi Alonso for Mr Porter
Xabi Alonso for Mr Porter

Xabi Alonso for Mr Porter

photos by: Christian Kain